MeetingReview Betrouwbaarheidsmodel voor reviews

Geregistreerde reviews

MeetingReview gebruikt het onderstaande reviewproces:
1. Reviewer schrijft review
2. Controle door MeetingReview op: IP adres, e-mailadres, registratieproces & login procedure
3. Reviewer bevestigt bij de 1e review de registratie e-mail, zonder bevestiging geen publicatie
4. Publicatie op MeetingReview
5. Reviewer, locatie of dienst & redactie MeetingReview ontvangen een e-mail met bevestiging publicatie
6. MeetingReview voert actieve redactie uit met als gevolg definitieve publicatie, verwijdering of arbitrage
7. Locatie of dienst kunnen reageren op de review en de reviewer kan zowel de tekst als score nog aanpassen MeetingReview review proces
Bekijk hier de videotoelichting op het Betrouwbaarheidsmodel.

MeetingReview doet voortdurend onderzoek naar de betrouwbaarheid van reviews. Op dit moment zijn er 6 parameters gedefinieerd in het betrouwbaarheidsmodel dat wordt toegepast. De basis voor het betrouwbaarheidsmodel is gelegd door het onderzoek van J. van Mullem (maart 2012). Indien er nieuwe mogelijkheden zijn om de betrouwbaarheid van de reviews te verbeteren zullen die worden geïmplementeerd in het huidige model.

De 6 parameters die nu worden toegepast zijn:
 • Aantal:
  Het aantal reviews is sterk bepalend voor de betrouwbaarheid van de reviews (J. van Mullem, maart 2012). Dit is de reden waarom de zoekresultaten binnen MeetingReview op dit moment standaard worden gerangschikt op aantal reviews. Hoe groter het aantal reviews des te betrouwbaarder het gemiddelde cijfer.
 • Wie:
  De schrijver van de review is bijzonder belangrijk voor de betrouwbaarheid. Het aantal onechte reviews is zeer groot (J. Jacobs, juni 2013). In de VS zijn er al rechtzaken geweest waar bedrijven boetes hebben betaald voor het laten plaatsen van valse reviews (D. Streitfeld, september 2013). Om te weten wie de review heeft geschreven is er een verplichte registratie bij MeetingReview. Anoniem een review schrijven is dus niet mogelijk. Ook kan gebruik gemaakt worden van social login. Daarnaast is er om de echtheid te verbeteren een IP-adres controle. Tot slot krijgen reviewers die vaker op MeetingReview een waardevolle review schrijven een hogere wegingsfactor. Ervaren reviewers kunnen namelijk de eigen ervaringen goed vergelijken. Bij twijfel over de reviewer neemt MeetingReview contact op en kan indien de echtheid niet kan worden aangetoond de review verwijderen.
 • Wat:
  Hoe relevanter de review des te waardevoller en betrouwbaarder de informatie (M. Kolenbrander, juli 2013). Het is nuttiger om te lezen dat de weg vanaf de bungalow naar het dorp slecht begaanbaar is en het gemiddeld een uur kost om daar boodschappen te kunnen doen, dan dat de schrijver van de review slechts vermeldt dat hij of zij de weg niet prettig heeft gevonden (J. van Mullem, maart 2012). Een klant kan een eerlijke review schrijven maar de review is nog altijd gebaseerd op de punten waar deze klant waarde aan hecht (M. Fertik, april 2013). MeetingReview voert daarom actieve redactie over de reviews. Bij twijfel over de reviewer neemt MeetingReview contact op en kan indien de echtheid niet kan worden aangetoond de review verwijderen.
 • Hoe:
  Echtheid (authenticiteit), het kan authentieker en echter overkomen als de originele spelfouten en schrijfstijl van de reviewer in de review blijven staan, anders wordt het wellicht minder serieus genomen, dan iemand die vloeiende zinnen schrijft (J. van Mullem, maart 2012). MeetingReview voert actieve redactie over de reviews om te kijken of deze niet strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden. Taalfouten worden echter niet gecorrigeerd.
 • Wanneer:
  Een recente ervaring is meer acuraat voor de huidige situatie dan een ervaring van 3 jaar geleden. De dienstverlening kan immers beter of slechter zijn geworden (J. van Mullem, maart 2012). In het betrouwbaarheidsmodel wordt daarom rekening gehouden met de datum van de review. Een review die minder dan 1 jaar oud is telt voor 100% mee. Jaarlijks wordt vervolgens de wegingsfactor met 25% verlaagd. Reviews ouder dan 4 jaar zijn nog wel te lezen op MeetingReview maar tellen niet meer mee in de reviewscore.
 • Waar:
  Consumenten hechten 5 maal meer waarde aan een beoordeling op een ‘onafhankelijke’ reviewsite, dan op die van de accommodatieverschaffer zelf (R. Voorn, augustus 2013). MeetingReview neemt deze onafhankelijke positie in binnen de meeting, incentives, congressen en eventbranche. Er is geen mogelijkheid om door middel van betaling een betere positie te verkrijgen in de zoekresultaten.

Quick Reviews

Quick Reviews is het zelfbeoordelingssysteem voor het eenvoudig ontvangen van gast- en klantervaringen. In tegenstelling tot de geregistreerde reviews is er geen controle op de reviewer door MeetingReview. Partners krijgen na digitale ondertekening van de voorwaarden een hyperlink op het dashboard naar het reviewformulier. Quick Reviews kunnen eenvoudig op locatie worden uitgevraagd met een smartphone of tablet door gebruik te maken van deze link. Het reviewformulier is beveiligd met een pincode. Deze pincode mag alleen binnen de eigen organisatie gebruikt worden. Het reviewformulier mag niet per mail worden verstuurd.

Quick reviews hebben een wegingsfactor van 10% op de totale jaarlijkse reviewscore. Er dient jaarlijks minimaal één geregistreerde review door een deelnemer op MeetingReview te worden ontvangen om de gemiddelde Quick Reviewscore mee te laten wegen. Als uit onderzoek van MeetingReview blijkt dat een partner de Quick Reviews incorrect gebruikt kan MeetingReview besluiten om tijdelijk of permanent het gebruik van Quick Reviews op te schorten. De resultaten worden dan niet meer getoond in de totale jaarlijkse reviewscore.


Reacties en tips graag verzenden naar support@meetingreview.com